Regulament Concurs

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Premii de la mic la mare”

Perioada de desfasurare a Campaniei: 16 august – 30 noiembrie 2018

ART. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI.

 • Campania promotionala „Premii de la mic la mare” (denumita in continuare “Campania”) este organizata de societatea cu raspundere limitata Raftul cu miresme societate juridical romana cu sediul in Intrarea Chefalului nr 11-13, et 2, ap 27, sc B, cod poștal 020333, Sector 2, București, România,  înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr J40/ 14004/27.11.2012 din 11.2012 cod fiscal nr. 30955743 .din 27.11.2012, reprezentata legal de catre Georgiana Radu in calitate de Administrator, denumita in continuare „Organizatorul”;
 • Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (“Regulamentul” ) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3 Prin participarea la aceasta campanie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii la campanie sunt obligati sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe site-ul www.concursbabydrink.ro

ART. 2 DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI .

2.1 Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in toate farmaciile in care ruleaza oferta – Pachet Baby Drink 2018 cumperi unul si primesti un cadou– , in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2 Campania se va desfasura in perioada  16 august – 30 noiembrie 2018.

ART.3 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

3.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Campaniei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • in format electronic, prin accesarea paginii https://www.concursbabydrink.ro
 • in fiecare farmacie in care se desfasoarea promotia;
 • in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului, avand sediul: Intrarea Chefalului nr 11-13, et 2, ap 27, sc B, cod poștal 020333, Sector 2, București, România;

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare in mediul offline cat si online si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea campaniei. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea for pe pagina

3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica natura premiilor, toate aceste modificari fiind cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea lor pe pagina

ART. 4 DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie clienti ai farmaciilor in care se desfasoara campania „Premii de la mic la mare”, respectiv numai persoanele fizice („Participanţii”)  cu domiciliul sau reşedinţa în România şi care, la data înscrierii, au implinit vârsta de 18 ani. Prin “Participant” se înţelege părintele, tutorele legal care a achizitionat un Pachet Baby Drink 2018.

4.2. Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:

 • angajatii farmaciilor in care se desfasoara Campania. De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Campanie.

 

ART. 5 PREMIILE SI PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

5.1 Vom acorda urmatoarele premii:

Nebulizator PiC Solution , cu compresor Mr. Hippo

Numar premii: 20 buc

VALOARE lei/buc (fara TVA) – 235,3 lei/ buc

VALOARE TOTALA lei/buc (fara TVA) – 4706 lei

 

Prosop bebelus cu gluga

Numar premii: 200 buc

VALOARE lei/buc (fara TVA) = 48,15 lei

VALOARE TOTALA lei/buc (fara TVA) = 9630 lei

 

Flucalm

Numar premii: 15000 buc

VALOARE lei/buc (fara TVA) – 15 lei/ buc

VALOARE TOTALA lei/buc (fara TVA) – 225.000 lei

 

Dermocare

Numar premii: 5000 buc

VALOARE lei/buc (fara TVA) – 8,2 lei/ buc

VALOARE TOTALA lei/buc (fara TVA)  – 41.000 lei

 

Gripe Water Baby

Numar premii: 2000 buc

VALOARE lei/buc (fara TVA) – 25 lei/ buc

VALOARE TOTALA lei/buc (fara TVA)  – 50.000 lei

 

Produs monitorizare bebe Philips Avent Digital Operating Video Parent Unit

Numar premii: 1 buc

VALOARE lei/buc (fara TVA) – 1385 lei/ buc

VALOARE TOTALA lei/buc (fara TVA) – 1385 lei

 

VALOARE TOTALA lei/buc (fara TVA) = 331.721

 

Valoare totala premii: Valoarea comerciala totala a premiilor este de 331.721 RON fara TVA.

Premiile in produse: Flucalm, Dermocare si GripeWater Baby se vor acorda pe loc sau in termen de 3 saptamani cu ridicare din farmacia din care a fost castigat premiul. Cei ce castiga premiile Nebulizator PiC Solution, cu compresor Mr. Hippo si Prosop bebelus cu gluga vor fi rugati sa completeze pe site-ul www.concursbabydrink.ro la sectiunea „Vreau sa imi ridic premiul” formularul: Nume, Prenume, Adresa, Numar de telefon si sa urce pozele pentru: talon castigator, bon farmacie si sa bifeze casuta cu privire la politica de confidentialitate, urmand ca ulterior sa primeasca prin curier premiul.

Premiul cel mare Produs monitorizare bebe Philips Avent Digital Operating Video Parent Unit va putea fi castigat prin tragere la sorti de cei ce au tras lozul „Inscrie-te in tombola si poti castiga marele premiu”. Pentru a intra in tragere la sorti trebuie sa completeze formularul existent pe site-ul www.concursbabydrink.ro la sectiunea „Vreau sa ma insciu in tombola”. In formular trebuie sa completeze: Nume, Prenume, Adresa, Numar de telefon si sa urce urmatoarele pozele: talon necastigator, bon farmacie si sa bifeze casuta cu privire la politica de confidentialitate.

5.2 Premiile campaniei nu pot fi inlocuite cu contravaloarea in bani a acestora sau cu un alt bun sau serviciu cu exceptia cazurilor prevazute la pct. 3.4 din Regulament. 

 

ART. 6 MECANISMUL CAMPANIEI

6.1 Conditii privind inscrierea valida in Campanie.Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2). Persoanele care vor primi cadourile pe loc nu le vor fi cerute date personale si nu va fi nevoie de completarea formularului de consimtamant.

(3) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Campaniei mentionata la Art. 7.1.2 de mai jos. Nu sunt valabile pentru validarea premiului formularele de consimtamant inscrise in afara perioadei campaniei.

6.2 Modalitatile de inscriere in Campanie

6.2.1 Pentru a participa la acest concurs, Participantul trebuie sa cumpere Pachetul Baby Drink 2018. La casa farmacista ii va inmana un talon razuibil. Talonul poate fi castigator sau necastigator.

– In cazul in care talonul este castigator in produse Flucalm, Dermocare, Gripe Baby Water acestea se vor acorda pe loc. In cazul in care produsul nu se poate acorda pe loc din lipsa de stoc, se va putea ridica din aceeasi farmacie in maxim 3 saptamani de la castigarea acestuia. In acest caz, castigatorul va completa formularul GDPR existent in farmacie pentru a fi contactat pentru a intra in posesia premiului. Pentru a ridica premiul va trebui sa prezinte farmacistei talonul castigator.

– In cazul in care vor castiga prosop cu gluga sau Nebulizator Pic Solution cu compresor Mr Hippo vor trebui sa completeze formularul de pe site-ul www.concursbabydrink.ro sectiunea „Vreau sa imi ridic premiul”: Nume, Prenume, Adresa, numar de telefon, poza talon, poza bon farmacie cu achizitia Pachetului Baby Drink 2018 si sa bifeze casuta de acord cu politica de confidentialitate.

In cazul in care talonul razuibil este necastigator, persoanele se pot inscrie pentru a castiga prin tragere la sorti marele premiu, produs monitorizare bebe Philips Avent Digital Operating Video Parent Unit. Pentru a se inscrie in tragerea la sorti pentru marele premiu trebuie sa intre pe site-ul www.concursbabydrink.ro.  In formular trebuie sa completeze: nume, prenume, adresa, numar de telefon si sa urce urmatoarele pozele: talon necastigator, bon farmacie cu achizitia pachetului Baby Drink 2018 si sa bifeze casuta de consimtamant GDPR.

6.2.2 Informatiile referitoare la politica de confidentialitate se vor afla pe site-ul www.concursbabydrink.ro.

6.2.3. Pentru a putea intra in posesia premiului participantul trebuie sa bifeze casuta de „Acord” de la finalul formularului referitor la politica de confidentialitate prezenta pe site-ul www.concursbabydrink.ro.  Aceste elemente servesc ca modalitate de identificare a participantului in scopul acordarii premiului.

6.3 La Campanie, o persoana poate participa de mai multe ori achizitionand pachetul Baby Drink 2018.

6.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

6.5. Orice incercare de fraudare (ca spre exemplu, dar fara a ne limita la acestea, inscrierea unor nume fictive, inscrierea de catre un singur participant/mai multi participanti a acelorasi formulare de consimtamant, etc) poate fi considerata tentativa de frauda si se poate solda cu eliminarea participantului/participantilor in cauza din Campanie, fara ca Organizatorul sa fie obligat sa-i anunte pe cei invalidati, in prealabil.

6.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intreprinde verificari in baza de date a Companie pentru a preveni eventuale tentative de fraudare. In cazul in care un Participant atrage atentia prin numarul excesiv de participari, acesta va fi contactat si i se va solicita sa faca dovada bonurilor aferente fiecarei achizitii trecute pe talonuri. In cazul in care participantul refuza sa faca dovada, acestuia cu mai mult de un card si i se vor anula participarile anterioare daca este cazul.

Un client poate participa la Campanie ori de cate ori doreste si poate castiga mai multe premii aferente fiecarui bon de achizitie al pachetului Baby Drink 2018. De exemplu in cazul in care cumpara 5 pachete Baby Drink 2018 i se vor inmana 5 taloane razuibile.

 

ART. 7 CONDITII DE VALIDARE

7.1 Conditii de validare a inscrierilor

Pentru ca o inscriere sa fie luata in considerare in campanie, aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

7.1.1 Participantul sa indeplineasca conditiile de participare prevazute la Art. 4;

7.1.2 Inscrierea sa fie realizata in perioada promotiei 16 august – 30 noiembrie;

 1. 1.3 Sa bifeze casuta de acord cu privire la politica de confidentialitate existenta pe site-ul www.concursbabydrink.ro conform articolului 6.2.3

Nu vor fi luate in considerare inscrierile transmise in urmatoarele conditii:

 • daca acestea sunt inscrise in afara perioadei Campaniei;
 • daca Participantii, pentru inscriere, indica in formulare date nevalabile, nealocate si care nu pot fi identificate;
 • daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda

7.2 Conditii de validare a castigatorilor.

Fiecare castigator desemnat al unuia dintre premiile campaniei va fi validat in felul urmator:

 • Castigator in produse Pharco, validarea se face pe loc prin bonul fiscal in care va exista un pachet Baby Drink 2018 si al talonului razuit pe care scrie premiul castigat in produse Pharco: Flucalm sau Dermocare sau Gripe Baby Water.
 • Castigatorii Nebulizatoarelor Pic Solution, cu compresor Mr. Hippo si a prosoapelor cu gluga pentru bebelusi vor fi validati dupa ce vor completa formularul de pe site-ul www.concursbabydrink.ro: Nume, Prenume, Adresa, Numar de telefon si sa urce pozele pentru: talon castigator, bon farmacie cu pachet Baby Drink 2018 si sa bifeze casuta de acord cu privire la politica de confidentialitate.
 • Castigatorul marelui premiu produs monitorizare bebe Philips Avent Digital Operating Video Parent Unit va fi validat dupa extragerea la sorti cand i se sa completeze formularul de pe site-ul www.concursbabydrink.ro , sectiunea Vreau sa imi ridic premiul” unde va trbuie sa completeze: Nume, Prenume, Adresa, Numar de telefon si sa urce pozele pentru: talon castigator, bon farmacie cu pachet Baby Drink 2018 si sa bifeze casuta de acord cu privire la politica de confidentialitate.

Fiecare castigator desemnat al unuia dintre premiile campaniei va fi contactat telefonic pentru a i se comunica detaliile de primire a premiului. Pentru a intra in posesia premiului, participantii care au bifat casuta de acord cu privire la politica de confidentialitate trebuie sa:

 • Sa indeplineasca conditiile de inscriere prevazute in cadrul articolului 7.1 si dreptul de participare de la art. 4;

 

ART. 8 DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Este desemnat castigator persoana ce are pe talonul dupa razuire cuvantele „Felicitari, ai castigat!”.

Anuntarea castigatorilor (pentru premiile nebulizator Pic Sollution Mr Hippo, prosop cu gluga bebelusi si Produs monitorizare bebe Philips Avent Digital Operating Video Parent Unit) se va realiza prin publicarea pe website www.concursbabydrink.ro, in termen de 30 (treizeci) zile calendaristice de la data incheierea campaniei.

Lista finala a castigatorilor campaniei va fi afisata pe site-ul www.concursbabydrink.ro pana la data de 15 decembrie 2018.

 

ART. 9 INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

9.1 Premiile in produse Pharco vor fi acordate pe loc in farmacie. In cazul in care un produs nu este pe stoc va fi adus in farmacie in 3 saptamani, castigatorul urmand a fi sunat pentru a ridica premiul.

Premiile in prosop bebelus cu gluga si nebulizator Pic Solution, cu compresie Mr. Hippo vor fi trimise prin curier in termen de 1 luna de la validarea castigatorului.

Premiul in produs monitorizare bebe Philips Avent Digital Operating Video Parent Unit va fi trimis prin curier in termen de 1 luna de la validarea castigatorului.

9.2 Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de castigator fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

9.3 Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului primirii acestuia prin proces verbal de predare – primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

9.4 Premiile pot fi inmanate castigatorilor numai in baza unei conventii de transfer proprietate premiu semnata de catre ambele parti. Aceasta se va semna de catre castigator la momentul la care va semna procesul verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorului, descrierea premiului primit, precum si semnatura de primire si de predare a castigatorului. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

9.5. Dupa intrarea in posesie a premiului, farmacistul este singurul responsabil de transmiterea premiului mai departe catre castigatorul premiului mentionat pe formularul de consimtamant extras castigator. Dupa inmanarea premiilor castigatorilor, Brandfully nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la acestea.

 

ART. 10 – TAXE SI IMPOZITE

10.1 Beneficiarul Premiului este raspunzator cu privire la respectarea prevederilor legislatiei financiar-fiscale respectiv plata oricaror impozite, taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite.

 

ART 11 – LIMITAREA RASPUNDERII 

11.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

11.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

11.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 1. Formularele de consimtamant incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
 2. Formularele de consimtamant ce contin un nume si/sau prenume scris gresit;
 3. Formularele de consimtamant inscrise in afara perioadei campaniei mentionate mai sus;
 4. Formularele de consimtamant care nu contin date personale corecte
 5. Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi formular de consimtamant.
 6. 6. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in campanie din cauza ilizibilitatii datelor personale;
 7. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
 8. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de serviciile de curierat. Serviciu folosit pentru trimiterea premiilor catre farmacii;
 9. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire se pot trimite la adresa Organizatorului;

11.0rganizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la formularul de consimtamant (ex: formulare ilizibil imprimate), generate de unele limitari tehnice a acestor materiale;

12.Situatiile in care anumiti participanti inscrisi in concurs sunt in incapacitatea de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma campaniei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

 1. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea campaniei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa campaniei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

 

ART. 12 – PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

12.1 Prin inscrierea si participarea la Campanie, datele participantilor vor fi prelucrate (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

12.2. La cererea scrisa, semnata si datata a oricarui participanti , adresata Organizatorului, avand sediul in Intrarea Chefalului nr 11-13, et 2, ap 27, sc B, cod poștal 020333, Sector 2, București, România va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, Organizatorul va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Regulamentului European nr. 379/2016 („GDPR”)

12.3 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile GDPR, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

12.4 Organizatorul va prelua si prelucra urmatoarele categorii de date: Nume si prenume, numarul de telefon- acestea fiind necesare pentru contactarea castigatorilor pentru a-i anunta cand pot veni in farmacie sa ridice premiile.

– Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de GDPR privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:

– dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.

– dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

– dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:

 1. a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 2. b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
 3. c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

(g) La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.8.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa SC Raftul cu miresme SRL cu sediul in Intrarea Chefalului nr 11-13, et 2, ap 27, sc B, cod poștal 020333, Sector 2, București, România, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata sau la adresa de email: dataprotection@brandfully.ro

(h) Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile GDPR, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Campanie.

(I) Toate datele cu caracter personal colectate in urma acestui Concurs vor fi sterse complet in temen de 30 de zile de la data inmanarii premiilor castigatorilor.

 

ART. 13 – INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

13.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

13.2 Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

13.3 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

 

ART. 14 LITIGII

14.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

14.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

ART. 15 ALTE CLAUZE

15.1 Deciziile Organizatorului privind campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

15.2 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

15.3 Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de regulamentul oficial al Campaniei.

15.4 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.